MEKMAGYARORSZÁG

Misszió az Egészséges Közösségekért

Célunk, hogy Magyarország szegényei között szolgálva egészséges keresztyén életek, gyülekezetek és közösségek formálódjanak

Daróczi-Csuhai László

Daróczi-Csuhai László vagyok a magyarországi MEK missziók vezetője és nagyon hálás a szívem, hogy most elmondhatom, hogyan találtam rá Jézusra. A legjobb barátom visszahívott a gyülekezetbe, ahol annak idején egy Alpha-tanfolyam indult. Hétről hétre hallhattam Isten dicsőségéről és az Ő szavait. Úgy döntöttem, hogy követem Jézust. Igen, elfogadtam az „Isten felajánlását” az életemért. Tudtam, hogy bűnös vagyok, és az egyetlen út a kegyelemhez és az élethez Jézus Krisztuson keresztül vezet.

E döntés után elkezdhettem a gyülekezetünkben szolgálni hangtechnikusként, és egy évig imádkoztunk Gábor barátommal Istenhez, hogy munkálkodjon gyülekezetünk ifjúságában. 2008-ban Isten kegyelméből újra alakult Ifjúsági csoportunk.

Tüzet kaptam, olthatatlan tüzet, ezért egész életemmel az Urat kell szolgálnom. Isten sok tehetséget és képességet helyezett belém. Találkoztam a MEK stratégiájával, és ez olyan volt, mint amit korábban soha nem ismertem. Lényünk egész személye fontos ebben a szolgálatban. Ez nem egy segélyszolgálat, hanem útmutatást ad a Biblikus fejlődési folyamat elindításához a tartós, fenntartható, független közösségépítésben.

Hálás vagyok feleségemért, Eszterért, akivel együtt végezhetjük ezt a szolgálatot. Különböző területeken felhasználva tehetségünket, segítjük egymást. Ez a kiváltság megerősíti azt a tényt, hogy Isten mindig jó. Őszintén hálásak vagyunk gyermekeinkért: Simeonért, Jonatánért és Lóiszért.