MEKMAGYARORSZÁG

Misszió az Egészséges Közösségekért

Célunk, hogy Magyarország szegényei között szolgálva egészséges keresztyén életek, gyülekezetek és közösségek formálódjanak

Oláh Ferenc

Oláh Ferenc vagyok 1973-ba születtem egy nagy családba, nyolcan vagyunk testvérek, kettő lány és hat fiú. Tanulmányomat a Zsámbok álltalános iskolába kezdtem és majd a gödöllői szakmunkás iskolában folytattam. Megtérésem után fontosnak tartottam, hogy Istent jobban megismerjem ezért elvégeztem egy biblia iskolát. Majd Isten vezetése által csatlakoztam a MEK alapítványhoz és párhuzamosan jelentkeztem járni egy középiskolába. Befejezése után jelentkeztem a Baptista Teológiai Akadémiára, jelenleg is tanulmányaimat végzem.

Anyám korai elvesztése megpecsételte fiatal korom, 14 évesen szembesültem azzal, hogy anya nélkül kell felnőnöm. Teljesen tanácstalan és elveszettnek éreztem magam, ezért teljesen a világi dolgok töltötték meg az életemet.1992-ben ismertem meg feleségemet, akitől született három gyermekem. Az első gyerekemről háromévesen kiderült, hogy epilepsziás nagy fájdalom és szomorúság töltött el bennünket. Tanácstalanok voltunk és kétségbe esettek, hogy mi lesz ezután? Egy tavaszi napon találkoztam olyan fiatalokkal, akik beszéltek Isten szeretetéről, ami nagyon mélyen megérintett.1998 áprilisában döntöttem az Úr Jézus mellett. Életemet teljesen megváltoztatta ez a döntés, ami addig fontos volt hátat fordítottam neki. 1998 óta szolgálom az Urat, a Zsámboki evangéliumi gyülekezetben. 2003-tól, mint vezető és majd, mint lelkipásztor. 2016-ban csatlakoztam a MEK alapítványhoz és azóta teljes idejű misszionáriusa vagyok.

Célom az Isten kegyelméből, hogy olyan egészséges közösségek, gyülekezetek jöjjenek létre, ahol az emberek, fizikailag és lelkileg elindulnak a fejlődés útján. Mert hiszem, hogy Isten holisztikusan akar gondot viselni az emberről. A gyógyulás útja csak is Isten, nincs más rajta kívül. Elhívásom, hogy megismertessem az emberekkel azt az Istent, aki az életét adta váltságul értünk, hogy kegyelemből, hit által egy boldogabb és áldottabb élet formálódjon, hogy az élet értelmet nyerjen Isten Fiába vetett hitből.

Szolgálataimat: Zsámbokon, Apcon, Boldogon és Gödöllőn végzem. Minden időmet abba fektetem, hogy családokat látogassak, bátorítsak, hogy figyelmüket az Úrra tereljék, mert a mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet teremtette.

„De a kik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” Ézsaiás 40,31.